NIEUW!
De "tuimelkalender"

Exclusief voor de fröbelaars: de 2008 kalender

Welkom op www.Lochem.info

Popmeeting

Welkom bij een leuk stukje Lochemse evenementengeschiedenis.
 
| Normaal 33jr (2008) - Opnieuw in het Openluchttheater! |

| Popmeeting/popfestival in het Openluchttheater (privearchief Henny Timmerije) |

 
In het Lochemse 'Openluchttheater De Zandkuil' werden door Joost Carlier c.s. in de 60-, 70- en begin 80er jaren met groot succes popfestivals georganiseerd. Veel bekende artiesten stonden er op de bühne, ook in die tijd was het theater afgeladen vol met publiek. Tot in de bomen aan toe zaten en hingen (zie ook de laatste foto) de bezoekers om maar een glimp van hun idool op te mogen vangen en ook wel om een andere 'vage' reden...
 
De VARA werd destijds ingeschakeld voor (radio) opnamen (en audio... dat was toen al héél wat!). Het was dan ook voor derden en bezoekers strikt verboden om opnamen te maken. Een flinke belronde bij de VARA en de Stichting Beeld en Geluid gaf tot resultaat dat er van deze popfestivals praktisch geen beeld- of geluidsopnamen meer bestaan. Op zoek gaan naar particuliere archieven, dat is nu nog de enige mogelijkheid om iets 'boven water' te krijgen. Gelukkig zijn er nog cassettebandjes met opnamen van 1980 bewaard gebleven... Deze worden bewerkt en komen op een later moment, na bewerking, beschikbaar op deze site.
 
Door mijn bemoeienis met de Fotosite van de Reünie LochemseKlasse (nu: Schoolfoto's, zie boven...) heb ik hetzelfde concept losgelaten op het onderwerp Popmeeting, met als resultaat dat er weer wat materiaal 'boven water' is gekomen.
Voor de goede orde: een gedeelte van het privé fotoarchief van Joost Carlier is geïnventariseerd door Henri Bruntink en te zien op de site van de Stichting Openluchttheater Lochem.
 
Het privéarchief van Henny Timmerije bevat echter ook nog wat negatieven. Deze heb ik ingescand en ze staan hier op internet. Ook ik zoek weer rustig verder...
 
 
Deze site is een initiatief van www.Wijkamp.com .

“Het is niet toegestaan op deze site gepubliceerd materiaal op welke wijze dan ook (commercieel) te gebruiken zonder toestemming van ondergetekende. Gepubliceerd materiaal is van lagere kwaliteit om de hoeveelheid dataverkeer te beperken.”
 
Erik Wijkamp